GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek
godz. 14.00-19.00
wtorek / środa / czwartek / piątek
godz. 10.00-19.00
sobota / niedziela
2 października (sobota) godz. 10.00-16.00,
9 października (sobota) godz. 16.00-21.00,    
16 października (sobota) 10.00-16.00,
24 października (niedziela) 10.00-16.00

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI:

  1. Każda osoba dorosła wchodząca do Biblioteki zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk przy wejściu płynem dezynfekującym.
  2. Rodzic/opiekun prawny dopilnuje, aby dzieci przed  wejściem na teren sali bibliotecznej i po wyjściu z niej umyły ręce wodą z mydłem.
  3. Na terenie Biblioteki obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust przez pracowników i Użytkowników biblioteki, z wyłączeniem dzieci do 5 roku życia.
  4. Na terenie Biblioteki utrzymuje się dystans pomiędzy osobami wynoszący minimum 1,5 metra.
  5. Ustala się limit osób przebywających jednocześnie w budynku. Maksymalna liczba Użytkowników przebywających jednocześnie w budynku zostanie określona na drzwiach wejściowych do budynku i salach, będzie aktualizowana na bieżąco zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi dystansu przestrzennego.
  6. Udostępnia się czytelnikom nie więcej niż połowę liczby stanowisk komputerowych.
  7. Spotkania i wydarzenia realizowane są stacjonarnie - przy udziale nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami; przy nakazie zakrywania ust i nosa, a także braku możliwości spożywania napojów lub posiłków.
  8. Seanse filmowe realizowane są w sali kinowo-teatralnej przy udostępnieniu widzom 75 % liczby miejsc.