ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI:

 1. Każda osoba dorosła wchodząca do Biblioteki zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk przy wejściu płynem dezynfekującym.
 2. Rodzic/opiekun prawny dopilnuje, aby dzieci przed  wejściem na teren sali bibliotecznej i po wyjściu z niej umyły ręce wodą z mydłem.
 3. Na terenie Biblioteki obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust przez pracowników i Użytkowników biblioteki, z wyłączeniem dzieci do 5 roku życia.
 4. Na terenie Biblioteki utrzymuje się dystans pomiędzy osobami wynoszący minimum 1,5 metra.
 5. Ustala się limit osób przebywających jednocześnie w budynku. Maksymalna liczba Użytkowników przebywających jednocześnie w budynku zostanie określona na drzwiach wejściowych do budynku i salach, będzie aktualizowana na bieżąco zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi dystansu przestrzennego.
 6. Określa się czas korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu przez jedną osobę do 30 minut.
 7. Udostępnia się czytelnikom nie więcej niż połowę liczby stanowisk komputerowych.
 8. Zbiory zwracane przez użytkowników poddawane są 3-dniowej kwarantannie.
 9. Spotkania i wydarzenia realizowane są stacjonarnie - przy udziale nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami; przy nakazie zakrywania ust i nosa, a także braku możliwości spożywania napojów lub posiłków.
 10. Seanse filmowe realizowane są w sali kinowo-teatralnej przy udostępnieniu widzom 50 % liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni).
 11. Określa się czas korzystania z sali z zabawkami do 1 godz.

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek 14.00-19.00
Wtorek-piątek 10.00-19.00
Sobota 10.00-16.00 (19 czerwca, 26 czerwca)
Niedziela - 30 maja 10.00-16.00 (30 maja, 13 czerwca)