Warsztaty online z Karoliną Grabarczyk i Niką Jaworowską-Duchlińską

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI zaprasza na warsztaty twórcze online z autorkami książki „Toro”. O poszukiwaniu własnej tożsamości, alienacji, wyszczerbionej rzeczywistości „obcego”, grze pozorów i tolerancji opowiedzą Karolina Grabarczyk i Nika Jaworowska-Duchlińska.

Spotkanie online dla uczestników w wieku 10-12 lat, wstęp wolny, obowiązują zapisy na stronie www.mbddim.pl

Do zajęć potrzebne będą:
- tektura (kartony/nie muszą być złożone, mogą być płaskie fragmenty / im większe tym lepiej,
- nożyczki,
- pędzle,
- woda do farb,
- farby temperowe lub plakatowe lub akrylowe (przede wszystkim: biała, czarna oraz wg uznania inne),
- sznurek lub włóczka lub rafia.

https://czarnykapturek.pl/

O książce „Toro”:

*Nie jest łatwo być zebrą pośród stada koni. Zwłaszcza rasowych. I to czystej maści: karej. Nie ma nic przyjemnego w oglądaniu błękitnej wody w basenie i pomarańczowej oranżady… przez szybę. Ciężko jest być innym…*

*Karolina Grabarczyk i Nika Jaworowska-Duchlińska, połączyły swoje literacko-ilustratorskie siły by opowiedzieć historię, wbrew pozorom, bardzo… ludzką. O poszukiwaniu własnej tożsamości, alienacji, wyszczerbionej rzeczywistości „obcego”, grze pozorów, tolerancji. I o wodzie, która zmywa maski, kamuflaże, brud i odkrywa prawdziwe oblicza.*

O autorkach:

Nika Jawo­row­ska-Duchliń­ska (ilustracje)
Absol­wentka Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu i Kra­ko­wie oraz Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Zapro­jek­to­wała sce­no­gra­fie i kostiumy do ponad 20 przed­sta­wień teatral­nych w War­sza­wie, Wro­cła­wiu, Pozna­niu, Kra­ko­wie, Łodzi i Toru­niu.

Karo­lina Gra­bar­czyk (tekst)
Absol­wentka Poli­tech­niki Wro­cław­skiej i Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Archi­tekt, pisarka, autorka ksią­żek dla dzieci i doro­słych. Wspó­łau­torka bloga arty­stycz­nego 2WILKI i zwią­za­nych z nim warsz­ta­tów lite­racko-pla­stycz­nych „O wil­kach mowa, a wilki tutaj”.

Wydarzenie finansowane jest ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego 2021 w ramach projektu "Biblioteka z ogrodem zamiast betonu, otwarta w weekendy, rozkWita na Tynieckiej - bezpłatne koncerty, filmy, nowości wydawnicze, warsztaty, kawa, hamaki i źródełko wśród kwiatów”.

Szczegóły wydarzenia

Data rozpoczęcia 17-04-2021 10:30
Data zakończenia 17-04-2021 12:00
Liczba miejsc 15
Zarejestrowanych 11
Dostępne miejsca 4
Nie przyjmujemy już rejestracji na to wydarzenie