Deklaracja dostępności Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik.
 • Brak opisów z powiązaniem ARIA pod skomplikowanymi grafikami lub infografikami.
 • Brak opisu z celem przy linkach, które przedstawiane są jako grafika lub ikona.
 • Brak logicznego podziału stron z treścią za pomocą nagłówków HTML (h1,h2,h3,itd.).
 • Nie we wszystkich treściach używane są znaczniki ARIA oraz etykiety do identyfikacji obiektów.
 • Użycie emulacji oraz linków za pomocą znaczników div.
 • Brak opisu przy slajderach.
 • Nie wszystkie elementy strony moga być dostępne z poziomu klawiatury.
 • Pola input nie posiadają migającej pionowej lini gdy są aktywne.
 • Brak możliwości usunięcia focusa.
 • Docelowe miejsce linku może nie być zgodne z tekstem znajdującym się na nim.
 • Brak komentarzy ARIA do linków.
 • Nazwa, funkcja oraz etykieta danego elementu mogą nie być zgodne względem siebie.
 • Błędy mogą nie być oznaczone za pomocą “aria-invalid”.
 • Pola wymagane mogą nie być oznaczone za pomocą “aria-required”.
 • Opis pola i wyjaśnienia mogą nie zawierać oznaczenia “aria-describedby”.
 • Czcionki nie są definiowane tylko w formie em lub %.
 • Tekst mogą znajdować się na grafikach.
 • Minimalny kontrast na poziomie 3:1 może nie występować na wszystkich elementach pod wpływem nacisku.
 • Przestrzeń między liniami nie są definiowane tylko w formie em lub %.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Zarzycki.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 646-13-38

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
 • Adres: ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 646-13-38

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI udostępnia następujące aplikacje mobilne: